Därför är hyrläkare lösningen på vårdbemanningsproblemen

Bemanning på vårdcentraler och behandlingshem har länge varit ansträngd. För att lösa situationen är inhyrda läkare ett alternativ. Då riskerar heller inte ordinarie personal att jobba ihjäl sig och göra situationen ännu värre.

Läkarbemanningen på vårdcentralerna runt om i landet är dålig eller mycket dålig. Det kan dock vara stora skillnader mellan olika vårdcentraler i olika regioner. Generellt råder det brist på vårdpersonal och framförallt läkare. Ett sätt att lyckas med bemanningen är att hyra in kompetenta läkare. På https://www.curaliv.se/ kan du läsa mer om vårdbemanning. De erbjuder bemanning till olika verksamheter i Sverige och många regioner har avtal med Curaliv redan. De kan bistå med läkare, sjuksköterskor och undersköterskor till vårdcentraler och behandlingshem. Det är även möjligt att hyra in socionomer vid behov.

Vård av inhyrda läkare är bättre än ingen vård

Det är betydligt bättre att hyra in bra läkare än att stå utan eller lägga onödig press på de läkarna som redan arbetar. Läkare som arbetar med för hård belastning under en längre tid riskerar att bli utmattade. Detta gäller även för sjuksköterskor och undersköterskor. Även om patienterna på ett behandlingshem eller en vårdcentral inte kan träffa känd personal är det bättre att få vård av en annan läkare än ingen alls. På grund av dåliga avtal och löner flyr många läkare vårdcentralerna vilket inte är till någon hjälp för en redan ansträngd bemanning.

Vårdpersonalen räcker inte till

Det var redan för några år sedan en ansträngd situation för vårdcentralerna och det har inte blivit bättre. När coronapandemin dessutom drabbade världen blev situationen än mer ansträngd på många av landets vårdinrättningar. Att hyra in läkare är mycket bättre att göra istället för att verksamheten blir bristfällig och misstag begås. Det är lätt hänt att det misstag sker när personal inte räcker till.