Psykisk hälsahund

De här hundarna hjälper barn & vuxna med psykisk ohälsa

Många människor vänder sig till terapihundar för att få stöd för psykisk hälsa, och de som använder sig av dessa lurviga vänner anser ofta att de är ett effektivt alternativ till medicinering. En ny studie visar dock att husdjuren inte bara hjälper de barn och vuxna som de besöker med sina symptom på psykisk ohälsa, utan att de faktiskt kan förebygga framtida episoder.

Hunden är en kamrat som kan bidra till att förebygga psykisk ohälsa hos barn och vuxna. Det är ett djur som du kan klappa och krama, men också ett djur som ger sällskap när det behövs som mest. Ett stöd som kan följa med till de allra flesta platser. Det finns många sätt på vilka dessa hundar hjälper sina ägare – de är inte bara lurviga vänner!

Finns under många olika namn

Dessa hundar kan kallas många olika saker, allt från psykisk hälsahund till assistanshundar för psykisk hälsa eller npf-hund. Det beror på vart den är tränad (om den är tränad) och vem som har nytta av den.

Vad gör en psykisk hälsahund?

Människor som har en hund för psykisk hälsa kan njuta av fördelarna med djurterapi. Dessa hundar hjälper barn och vuxna med sina symtom eller besvär. Till exempel när barn går i skolan kan deras psykiska hälsohund hjälpa dem att hålla fokus. Detta beror på att hundarna sitter lugnt och stilla i en miljö som kan vara stressande för barnet. Hunden blir därför en trygg och stabil vän i en rörig miljö. Barnet känner sig inte ensam och får därför bättre möjligheter att fokusera. 

Personer med psykiska problem har ofta svårt att uttrycka sig. Detta beror på att de inte kan kommunicera sina tankar, känslor eller reaktioner på grund av trauma eller ångest. En hund kan vara en trygg kamrat att stötta sig mot, och hunden kan också hjälpa vid sociala kontakter.