Jobbvård

Varför anställda behöver omsorg på jobbet

De flesta vet att det är viktigt att ta hand om sin egen hälsa, men hur är det med de anställdas hälsa? Om du är arbetsgivare bör du ta hand om din personal. Det räcker inte att se till att de har ett jobb och betala dem bra, utan du måste ta hand om dem som om de vore familjemedlemmar. Det är inte ovanligt att människor tar hand om sina nära och kära i hemmet. Arbetsplatsen är dock också en plats där anställda behöver omsorg.

Arbetsmiljön kan vara krävande och stressig, vilket gör det lätt för anställda att känna att de misslyckas eller inte gör tillräckligt. Det är viktigt att arbetsgivarna ger tillräckligt stöd för att hjälpa sina anställda att hantera dessa känslor.

Här är några exempel på hur arbetsgivare kan bidra till att säkerställa sina anställdas psykiska och fysiska hälsa.

Motverka stigmat

Att bekämpa stigmatiseringen av psykisk ohälsa är en stor del av arbetet med att se till att dina anställda är friska. Anställda som känner sig obekväma med att prata med sina chefer om stress eller andra problem är mindre benägna att ta itu med dem.

Anställda behöver säkra platser att prata på

Se till det finns säkra tillfällen och platser för dina anställda att prata om svåra saker. Det är snudd på omöjligt att ta upp jobbstress med sin chef om man inte kan få tillfälle och en lugn miljö att ta upp dessa frågor i.

Be om hjälp när det behövs

Se till att det finns regelbundna tillfällen då de anställda kan ta upp jobbiga aspekter med sitt jobb med sina chefer. Både direkt och anonymt. Detta hjälper dig som chef upptäcka problem i ett tidigare stadie.

Skapa en öppen kultur

Brist på öppen kommunikation är ett av de största problemen i många företag. Att skapa en arbetsmiljö där de anställda känner sig fria att ställa frågor och dela med sig av sina idéer hjälper dem inte bara att få ut mer av sitt jobb, utan kan också minska stressnivåerna. Det är viktigt att du aldrig straffar dina anställda för att de talar ut eller inte håller med dig. Straffa inte de ide-rika kollegorna!

Hoppas dessa tips hjälper dig skapa en härligare och friskare arbetsmiljö.