Så skyddar du dig mot borrelia

Borrelia och TBE är två potentiellt allvarliga sjukdomar som överförs av fästingar. Att ha kunskap om dessa sjukdomar, hur du undviker dem och vad du ska göra om du misstänker att du har smittats är avgörande för att bevara hälsan. Här utforskar vi viktiga aspekter av både borrelia och TBE samt ger praktiska råd för att förebygga och behandla dessa sjukdomar.

Borrelia är en bakteriesjukdom som sprids genom fästingbett. Symptomen kan variera från hudrodnad och feber till allvarligare komplikationer som ledinflammation och nervpåverkan. Om du misstänker att du har smittats av borrelia är det viktigt att söka hjälp snabbt. Kontakta din vårdcentral eller en läkare för att få rätt diagnos och behandling. Tidig upptäckt och antibiotikabehandling är avgörande för att förhindra allvarliga komplikationer. Detta är bra att ha koll på om borrelia om du misstänker det:

  • Erytema migrans (EM): Det första och [mest karakteristiska tecknet:https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/borreliainfektion-/ på borreliainfektion] är EM, en rodnad på huden runt fästingbettet. Detta kan utvecklas till en cirkulär eller oval ring med blekare centrum.
  • Feber och frossa: Infektionen kan åtföljas av feber och frossa, särskilt under de första veckorna efter fästingbettet.
  • Trötthet och huvudvärk: Många personer upplever en känsla av utmattning och ihållande huvudvärk som ett tidigt tecken på borreliainfektion.
  • Ledvärk: Borrelia kan påverka lederna och orsaka smärta och svullnad, särskilt i större leder som knän.
  • Muskelvärk: Muskelvärk och stelhet kan förekomma vilket kan förväxlas med influensaliknande symtom.
  • Nervpåverkan: I avancerade stadier kan borrelia påverka nervsystemet och leda till symtom som stickningar, domningar, eller till och med ansiktsförlamning.

Förebyggande åtgärder mot Borrelia

För att undvika att bli smittad av borrelia är det viktigt att vidta förebyggande åtgärder. Använd långärmade kläder och byxor när du vistas utomhus, särskilt i områden där fästingar är vanliga. Applicera även fästingavstötande medel och inspektera din kropp noggrant efter utomhusaktiviteter. Ta bort fästingar så snart som möjligt med en pincett för att minska risken för överföring av bakterien.

Vaccinering mot TBE: En nödvändig skyddsåtgärd

För att skydda sig mot Tick-Borne Encephalitis (TBE) är det starkt rekommenderat att vaccinera sig, särskilt om du vistas mycket utomhus eller har husdjur som kan bära på fästingar. TBE är en viral infektion som påverkar centrala nervsystemet och kan leda till allvarliga konsekvenser. Vaccination är den mest effektiva skyddsåtgärden.